Τα έργα μας

Μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας της Vita Cyprus Ltd ωρίμασε ο χρόνος για την δραστηριοποίηση της Εταιρείας στον τομέα των Κατασκευών και Ανάπτυξης γης. Το πρώτο εμπορικό έργο-οικιστικό συγκρότημα Smarthome® στο Τσέρι, ολοκληρώθηκε το 2009 με επιτυχία. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή δρομολογήσει ή αναλάβει τα εργοληπτικά έργα που αναφέρονται παρακάτω.

Έργα της εταιρείας:

A. Αναπτυξιακά Έργα ( Smarthome® )
P01: Τρεις (3) ανεξάρτητες κατοικίες στο Τσέρι
P04: Vita Court 2 - Πολυκατοικία 6 διαμερισμάτων
P02: Αναπτυξιακό Έργο στο Τσέρι - Συγκρότημα 7 ανεξάρτητων κατοικιών

Β. Εργοληπτικές Κατασκευές και Συμβόλαια
Εργοστάσιο Vitaplast (Βιομηχανική Ζώνη Αθηαίνου) - Επέκταση (2008)
Ολοκληρωμένα Έργα
Έργα σε εξέλιξη

Οικιστικές Μονάδες προς Διάθεση (Διαμερίσματα / Κατοικίες)
Smarthome® Ρ01 - Τρεις (3) Ανεξάρτητες κατοικίες
Smarthome® Ρ04 - 6 Διαμερίσματα


The company VITA CYPRUS LTD was originally founded in 1983 by Mr. Varnavas A. Varnava. It's founder, an entrepreneur by nature, became interested in rotational molding recognizing its potential in the growing plastic industry in the years to come, so, in 1996 a well-equipped factory started production of rotomolded items under the tradename VITAPLAST ... continue reading